PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 Rehberlik hizmetlerinde; uzman rehber, öğretmen,  anne-baba ve öğrenci ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünün  temel öğesi öğrencidir. Çocuğun duygusal, sosyal ve  akademik gelişimi için; anne-baba, öğretmen ve uzman  rehber bir bütün olarak çalıştığında amaca ulaşılabilir.

 

Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı  rastlantısal ve kendiliğinden, bir kısmı ise yetişkinler  tarafından planlı olarak gerçekleştirilir.

 

Okullarımızda Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin esası, problem ortaya çıkmadan önlemektir. İnsan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemde çocuklarımızın aldığı eğitim ve bakımın niteliği daha sonraki  dönemler üzerinde çok etkili olacaktır.


Bu bilinçle, akademik  ve bilimsel yaklaşımla sevgi ve şefkati birleştirmeyi ilke  edinen okullarımızda yıl boyunca sizlere gereksinim  duyduğunuz her konuda pedagojik destek vermeyi de  amaçlamaktadır.


Bu çalışmalarımız; aile ve uzman tarafından yapılacak olan ön görüşmeler, yıl boyunca ihtiyaç duyulan  zamanlarda yapılacak olan randevulu görüşmeler ve önemli  olduğu düşünülen çeşitli konularda sizlere sunulacak olan  seminerler  şeklinde gerçekleştirilecektir.


0216 370 50 50
0507 195 87 67
Bağdat Cad. Bağlarbası Mah. Mor Lale Sk. No.20/1 Maltepe / İstanbul