Okulumuzda İngilizce eğitimi native speaker tarafından, çocuklarımızın uygulayarak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak şekilde verilmektedir. 

Bu kapsamda okulumuzda; İngilizce eğitimlerimiz oyun ve müzik gibi uygulamalarla da desteklenmektedir. Bu sayede kısa sürede öğrenme, uzun süre akılda kalma sağlanarak ilerideki yabancı dil eğitimlerine temel oluşturulmaktadır.