Bu programda, 5-6 yaş grubu çocuklarımıza ilkokula hazırlık programı uygulanmaktadır. Çocuklarımıza renk, şekil, sayı ve temel kavram kazanımları sağlamak amaçlanır.

Bunun yanı sıra; “Sözel Dil Becerisi”, “Yazı Bilinci ve Yazı Öncesi Etkinlikler”, “Ses Farkındalığı”, “Dikkat Geliştirici Kavram Çalışmaları”, “Algılama”, “Hatırlama” gibi etkinlikler planlanmakta, çocuklarımızın bu alanlarda gelişmeleri desteklenerek ilkokula hazır bulunuşları sağlanmaktadır.