Rehberlik hizmetlerinde; uzman rehber, öğretmen, anne-baba ve öğrenci ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünün temel öğesi öğrencidir. Çocuğun duygusal, sosyal ve akademik gelişimi için; anne-baba, öğretmen ve uzman rehber bir bütün olarak çalıştığında amaca ulaşılabilir.

Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantısal ve kendiliğinden, bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı olarak gerçekleştirilir.

Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin esası, problem ortaya çıkmadan önlemektir. İnsan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemde çocuklarımızın aldığı eğitim ve bakımın niteliği daha sonraki dönemler üzerinde çok etkili olacaktır.

Bu bilinçle, akademik ve bilimsel yaklaşımla sevgi ve şefkati birleştirmeyi ilke edinen okulumuzda yıl boyunca sizlere gereksinim duyduğunuz her konuda pedagojik destek vermeyi de amaçlanmaktadır.

Bu çalışmalarımız; aile ve uzman tarafından yapılacak olan ön görüşmeler, yıl boyunca ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılacak olan randevulu görüşmeler ve önemli olduğu düşünülen çeşitli konularda sizlere sunulacak olan seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Pedagojik Destek

Bilkem Bilgi Köşkü Anaokulu’nda her gün psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Her eğitim öğretim yılının başında danışmanımız tarafından çocuklarımıza bir gelişim testi uygulanır ve genel gelişimleri değerlendirilerek rapor halinde sunulur. Yıl sonunda aynı test tekrar edilerek çocuğun yıl içindeki gelişimi raporlanır. Bunlara ek olarak ihtiyaç duyulması durumunda önceden randevu alınarak velilerimizin okul pedagogu / psikoloğu ve / veya sınıf öğretmeni ile görüşmeleri de sağlanabilmektedir.

Aile içinde özel problemler olduğunda bu durumu okul pedagogumuzla paylaşmanız önemlidir. Böyle bir durumda çocuğun sınıf içindeki tutum ve davranışlarının gözlenmesi ve aile ile işbirliği halinde olunması açışından önemlidir. Böylece çocuğun bu durumdan nasıl etkilendiği saptanabilir ve çözüm için gerekli önlemler belirlenerek çocuğun ruhsal olarak korunmasına katkıda bulunulabilir.

Müdahale edilmesi gereken durumlar fark edildiğinde en hızlı şekilde aile bilgilendirilir ve uzman yönlendirmesi sağlanarak olası vakit kaybının önüne geçmeye çalışılır.
Okulumuzda, velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak eğitimler verilerek aile içi iletişimlerini geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır